SU GERİ KAZANIMI


Su kaynaklarımızın azalmaya başlaması ile beraber kullanılmış suyun arıtılarak tekrar geri kazanımı çevre alanının önemli konularından biri olmuştur. Özellikle su tüketiminin yüksek olduğu işletmeler suyun geri kazanımı ile hem su için harcadıkları bedelin azalmasını sağlayacaklar hem de kaynaklarımızın sürdürülebilir şekilde kullanımına yardımcı olacaklardır.

Yeditepe Arıtma, arıtma tesisi çıkış sularının tekrar kullanımı için uygulanabilecek sistemleri ihtiyaca göre tek tek veya birbirleri ile kombine ederek kullanıma sunmaktadır. Suyun geri kazanımı amacıyla kullanılabilecek ileri arıtma teknikleri aşağıda verilmiştir;

  • Kum Filtresi
  • Kartuş Filtre
  • Aktif Karbon Filtresi
  • Membran Biyoreaktor (UF veya MF)
  • Mikrofiltrasyon
  • Ultrafiltrasyon
  • Nanofiltrasyon
  • Ters Ozmoz
boşluk
SU GERİ KAZANIMI ÜZERİNE BAZI UYGULAMALARIMIZ