KİMYA SEKTÖRÜ


Her uygulamada atık su karakterine bağlı olarak farklılıklar gösteren kimyasal atık su arıtma sistemlerinde, yönetmeliklerde belirtilen deşarj limitlerini sağlayan ve kullanıcılara uygun çözümler sunan projelendirmeler yapılmaktadır.

Paket Atık Su Kimyasal Arıtma Sistemlerimiz kolay taşınma ve monte edilebilme özelliklerinin yanında tam otomatik olarak çalışmaktadırlar.


Kimya sektörü üzerine çalışmalarımız