English arıtma teklifi

Evsel Atıksu Arıtma Sulphur Based Autotrophic Denitrification Process Evsel Atıksu; konutlardaki günlük aktiviteler sonucunda banyo, tuvalet, mutfak gibi yerlerden kaynaklanan atıksulara verilen isimdir.

Endüstriyel Atıksu Arıtma Development Baffled Anaerobic Reactor and Testing in Various Sectors Endüstriyel Atıksular üretim aşamasında oluşan atıksulardır ve her sektör için atıksuyun karakteristiği değişkenlik gösterir.

Su Geri Kazanımı Anoxic/Aerobic and Anaerobic Membrane Bioreactor Su kaynaklarımızın azalmaya başlaması ile beraber kullanılmış suyun arıtılarak tekrar geri kazanımı çevre alanının önemli konularından biri olmuştur.

Su Arıtma MBR for Textile Wastewater Evsel ve endüstriyel su kullanımları için suyun kalitesine göre ; pıhtılaştırma / yumaklaştırma, basit ve lamellalı çöktürme, kum filtrasyonu

Gıda & Hayvancılık Endüstrisi Gıda sektöründe arıtma Gıda sanayi; Dünya’nın en büyük sanayilerinden biridir. Sebze,meyve,tahıl ,et ve diğer hayvansal gıda maddeleri fabrikalarda değişik şekilde işlenmekte

Madencilik Endüstrisi Madencilik sektöründe arıtma Demir ve demir dışı metal cevherleri, kömür üretimi ve nakli, bor cevheri, seramik ve toprak sanayii, çimento, taş kırma, toprak sanayii ve buna benzer

Metal Endüstrisi Metal Sektöründe arıtma Metal hazırlama ve işleme, galvanizleme, elektrolitik kaplama, metal renklendirme, çinko kaplama, su verme-sertleştirme, iletken plaka imalatı,

Diğer Sektörler
Geri Dönüşüm Endüstrisi
Tekstil Endüstrisi
İlaç Endüstrisi
Kimya Endüstrisi

BIOPACK biyolojik arıtma Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Sistemi

CHEMIPACK kimyasal arıtma Kimyasal Paket Atıksu Arıtma Sistemi

RIVERPACK nehir arıtma Nehirsuyu Paket Arıtma Sistemi

Diğer ürünlerimiz
ROPack
Ekipmanlar
MBR - MBBR

Nitrat Giderimi Sulphur Based Autotrophic Denitrification Process Kükürt Bazlı Denitrifikasyon Prosesi

ABR Prosesi Development Baffled Anaerobic Reactor and Testing in Various Sectors ABR reaktörü geliştirilmesi ve farklı sektörlerde denenmesi

MBR Prosesi Anoxic/Aerobic and Anaerobic Membrane Bioreactor Evsel Atıksu Arıtımı Amacıyla Anoksik/Aerobik ve Anaerobik Membran Biyoreaktör Geliştirilmesi

TMBR Prosesi MBR for Textile Wastewater Tekstil Endüstrisi Atıksu Arıtımı ve Su Geri Kazanımı Amacıyla Anaerobik/Aerobik Membran Biyoreaktör ve Nanofiltrasyon Prosesi Geliştirilmesi

boşluk

Haberler

  • Covid 19 vakalarının Ülkemizde de yayılma hızının artması nedeniyle 15.04.2020 tarihine kadar evden çalışma düzenine geçtiğimizi bildirmek isteriz. Bu süreçte info@yeditepearitma.com veya bahadir@yeditepearitma.com adreslerinden mail ile iletişim kurabilirsiniz.
  • boşluk