English arıtma teklifi

Gıda & Hayvancılık Sektörü Gıda sektöründe arıtma Gıda sanayi; Dünya’nın en büyük sanayilerinden biridir. Sebze,meyve,tahıl ,et ve diğer hayvansal gıda maddeleri fabrikalarda değişik şekilde işlenmekte

Madencilik Sektörü Madencilik sektöründe arıtma Demir ve demir dışı metal cevherleri, kömür üretimi ve nakli, bor cevheri, seramik ve toprak sanayii, çimento, taş kırma, toprak sanayii ve buna benzer

Evsel Atıksu Evsel arıtma Evsel Atıksu; konutlardaki günlük aktiviteler sonucunda banyo, tuvalet, mutfak gibi yerlerden kaynaklanan atıksulara verilen isimdir.

Diğer Sektörler
Metal
HES
Su Arıtma
Ekipman
Geri Dönüşüm
Tekstil
İlaç
Kimya
Proje ve Danışmanlık

Atıksu Arıtma Sistemleri Atıksu arıtma Evsel veya endüstriyel her türlü atıksuyun alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayarak çevreye verilmesi veya bahçe sulama,

Su Arıtma Sistemleri su arıtma Kuyu, deniz, nehir, göl gibi kaynaklardan elde edilen suların; içme suyu, proses suyu ve şebeke suyu gibi farklı alanlar

Aritma İşletmeciliği altyapı işleri Atıksu Arıtma Tesislerinin yapımı kadar verimli şekilde işletilmeside büyük önem taşımaktadır.

Altyapı İşleri altyapı işleri Betonarme arıtma tesisi inşaatları, bordür-tretuvar ve yol inşaatları, bina inşaatları, deniz yapıları, liman dolgusu

İnşaat İşleri inşaat işleri Deneyimli ve uzman kadrosu ile Yeditepe Arıtma; altyapı, yol ve bina yapımı, bakım ve onarım işlerini kapsayan geniş

BIO PACK biyolojik arıtma Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Sistemi

CHEMI PACK kimyasal arıtma Kimyasal Paket Atıksu Arıtma Sistemi

RIVER PACK nehir arıtma Nehirsuyu Paket Arıtma Sistemi

Diğer ürünlerimiz
RO Pack
Ekipmanlar
MBR - MBBR
ABR Pack

Denitrifikasyon Projesi Kükürt Bazlı Ototrofik Denitrifikasyon Kükürt Bazlı Ototrofik Denitrifikasyon Prosesi İle Nitrifiye Edilmiş Atıksular’dan Azot Giderimi Ve Proses’in Paket Arıtma Sistemi’nde Kullanılması

ABR Projesi Anaerobik perdeli reaktör Anaerobik perdeli reaktör (abr) geliştirilerek endüstriyel atiksu aritiminda denenmesi

MBR Projesi Anoksik/Aerobik ve Anaerobik Membran Biyoreaktör Evsel Atıksu Arıtımı Amacıyla Anoksik/Aerobik ve Anaerobik Membran Biyoreaktör Geliştirilmesi

Tekstik Projesi Anoksik/Aerobik ve Anaerobik Membran Biyoreaktör Tekstil Endüstrisi Atıksu Arıtımı ve Su Geri Kazanımı Amacıyla Anaerobik/Aerobik Membran Biyoreaktör ve Nanofiltrasyon Prosesi Geliştirilmesi

boşluk

Haberler

  • Nevşehir Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi • Baymak Makina ile 50 m3/gün Fiziksel Arıtma + Kimyasal Arıtma + Filtrasyon Sistemi + Çamur Susuzlaştırma sistemi için sözleşme imzalanmıştır.

  • Nevşehir Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi • Emre Piliç 90 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi malzeme teslimi yapılmıştır.

  • CETA• CETA Makina 600 kişilik fiziksel ve biyolojik arıtma tesisi malzeme teslimi yapılmıştır.

  • CETA• Sayar Karoser 10 m3/gün atıksu arıtma tesisi ve çamur susuzlaştırma sistemi için sözleşme imzalanmıştır.

Inovasyon 2013

Inovasyon 2013

28 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında İFM de gerçekleştirilen yenilikçi teknolojiler ve ARGE projeleri konulu fuarda arge çalışmalarımızı incelemek için standımıza olan ilginiz için teşekkür ederiz.

Wetex 2014 Dubai

Wetex 2014 Dubai

14 Nisan - 16 Nisan arasında gerçekleştirilen Dubai Wetex 2014 su teknolojileri ve çevre koruma teknoloji fuarında standımıza olan ilginiz için teşekkür ederiz.

Devam eden bazı projelerimiz

Devam eden projelerimiz arasında endüstriyel ve evsel amaçlı atıksu arıtma tesisleri, inşaat alanındada belediye binası gibi işler bulunmakadır

Tamamlanan projelerimiz →