TEKSTİL SEKTÖRÜ


Tekstil ürünleri imalatı ve buna paralel olarak tekstil endüstrisi atık su miktarı da hızla artmakta ve dünyada endüstriyel kaynaklı kirlenmeye katkı sağlamaktadır.

  • Tekstilde sanayide kullanılan suyun %24 olduğu ve bunun da yaklaşık %80’nin proses suyu olarak tüketildiği dikkate alınırsa, Tekstil Endüstrisinde IPPC direktifleri doğrultusunda geliştirilecek Tesis İçi Kontrol uygulama ile suyun yeniden kullanımın arttırılması çalışmaları yapılır.
  • Tekstil terbiye sanayi için, Fenton-benzeri bir reaksiyon ile ileri oksidasyon uygulanabilir bir ön arıtma tekniğidir (atık türüne bağlı olarak, kimyasal değişiklik nedeniyle büyük ölçüde biyolojik olarak parçalanabilir olan ve biyolojik arıtma için uygun olan bu yapı ile KOİ giderimi için %70- %85 KOİ değerine ulaşılabilir).
  • Halı pigment baskı patı veya lâteks içeren atık su için, ortaya çıkan çamurun çöktürme/ flokülasyon ve yakma işlemleri kimyasal oksidasyon için bir alternatiftir. Ayrıca bir sonraki aerobik arıtma öncesi dolgu likörü ve baskı macunları, azo boyalarının anaerobik olarak arıtılması renk giderimi için etkilidir.

Tekstil sektörü üzerine çalışmalarımız