GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ


Geri dönüşüm sektörü özellikle son yıllarda gelişmekte ve büyümekte olan bir sektör olarak uygulanan işlem/proses gereği atık su üretmektedir. Karakterizasyon analizi yapılan atık suyu fiziksel/kimyasal/biyolojik olarak arıtmak mümkündür. Genellikle evsel atıksu arıtma tesisiyle entegre olarak kurulan sistemlerde yüksek performans elde edilmektedir.


Geri dönüşüm sektörü üzerine çalışmalarımız