Gıda sanayi; Dünya’nın en büyük sanayilerinden biridir. Sebze,meyve,tahıl ,et ve diğer hayvansal gıda maddeleri fabrikalarda değişik şekilde işlenmekte, ambalajlanmakta ve piyasaya arz edilmektedir. Bu işlenme proseslerinde yüksek miktarlarda su harcanmakta ve kirlilik yükü yüksek atıksular meydana gelmektedir. Ayrıca son yıllarda hızlı bir şekilde artan gıda üretimine parelel olarak, gıda endüstrisi atıksu miktarında da büyük ölçüde artış görülmüştür. Atıksu arıtımında genellikle organik kirleticilerin uzaklaştırılması için en etkin yöntem olan biyolojik arıtma tercih edilmektedir. Biyolojik Arıtma Yöntemi; herhangi bir kimyasal madde kullanmaksızın atıksu içerisinde yetiştirilecek olan mikroorganizmalar sayesinde, kirliliğe sebebiyet veren maddelerin bertarafına dayanan bir arıtma şeklidir.

Firmamız sektörlerin alt birimlerini inceleyerek atıksu karakterizasyonuna göre en uygun mühendislik çözümlerini sunmakta ve AR-GE çalışmaları da yürütmektedir.


Gıda sektörü üzerine çalışmalarımız