Kükürt Bazlı Ototrofik Denitrifikasyon Prosesi


Kükürt Bazlı Ototrofik Denitrifikasyon Prosesi İle Nitrifiye Edilmiş Atıksular’dan Azot Giderimi Ve Proses’in Paket Arıtma Sistemi’nde Kullanılmasına Yönelik Teknolojinin Geliştirilmesi” adlı projemiz 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı tarafından desteklenmiştir.

Kükürt-bazlı ototrofik denitrifikasyon prosesi içme sularından nitrat giderimi amacıyla kullanılmış olup, tamamlanan proje ile ilk defa Yeditepe Arıtma firması tarafından atıksuların denitrifikasyonu amacıyla ticarileştirilecektir.

Nitrat; içme sularında canlı sağlığı üzerinde onbeş farklı kanser türüne, kalıtsal bozukluğa, yetişkinlerde yüksek tansiyona ve özellikle altı aydan küçük bebeklerde mavi bebek hastalığı olarak da bilinen methemoglobinemie sebep olmaktadır.

Geliştirilen bu özgün prosesin tüm tasarım, imalat ve montajı Yeditepe Arıtma firması tarafından yapılmıştır. Tasarım ve üretim faaliyetlerinin yerli olarak geliştirilmesi sayesinde istihdama ve yerli ekonomiye katkıda bulunulmuştur.

Atıksuların arıtımında kullanılan klasik denitrifikasyon proseslerinin birçok dezavantajları olup, işletilmeleri zor ve proses performansı bir çok faktöre bağlıdır.

Pazarda, klasik karbon ve karbon-nitrifikasyon yapabilen birçok paket artıma sistemi geliştirilmiştir. Fakat nitrifiye edilmiş atıksulardan kükürt-bazlı ototrofik denitrifikasyon sistemiyle azot gideren bir paket sistem pazarda mevcut değildir.

Yapılan denemelerde prosesin yüksek KOİ giderimi, yüksek nitrifikasyon ve denitrifikasyon verimleriyle çalıştığı belirlenmiştir.

Projede kullanılan proses;
  • Organik madde ilavesi gerektirmeyen,
  • Çok daha az çamur oluşturan,
  • Hem kurulumu hem de işletimi kolay, ekonomik bir prosestir.

Projeden öğrendiklerimiz;

  1. Geliştirilen bu özgün prosesin tüm tasarım, imalat ve montajı Yeditepe Arıtma firması tarafından yapılmıştır. Tasarım ve üretim faaliyetlerinin yerli olarak geliştirilmesi sayesinde istihdama ve yerli ekonomiye katkıda bulunulmuştur.
  2. Atıksuların arıtımında kullanılan klasik denitrifikasyon proseslerinin birçok dezavantajları olup, işletilmeleri zor ve proses performansı bir çok faktöre bağlı olduğu belirlenmiştir.
  3. Pazarda, klasik karbon ve karbon-nitrifikasyon yapabilen birçok paket artıma sistemi geliştirilmiştir. Fakat nitrifiye edilmiş atıksulardan kükürt-bazlı ototrofik denitrifikasyon sistemiyle azot gideren bir paket sistem pazarda ilk defa geliştirilmiştir.
  4. Yapılan denemelerde prosesin yüksek KOİ giderimi, yüksek nitrifikasyon ve denitrifikasyon verimleriyle çalıştığı belirlenmiştir.
  5. Nitrat; içme sularında canlı sağlığı üzerinde onbeş farklı kanser türüne, kalıtsal bozukluğa, yetişkinlerde yüksek tansiyona ve özellikle altı aydan küçük bebeklerde mavi bebek hastalığı olarak da bilinen methemoglobinemie sebep olmaktadır. Bu sebeple nitrat giderimi sağlanarak,önemli bir giderim elde edilmiştir.

%95 varan nitrat giderimi amacıyla hazırlanmış olan Projemiz, Haziran 2013 sonunda tamamlanmıştır.