EVSEL ATIKSU ARITMA


Evsel Atıksu; konutlardaki günlük aktiviteler sonucunda banyo, tuvalet, mutfak gibi yerlerden kaynaklanan atıksulara verilen isimdir. Arıtma işlemine tabi tutulmadan alıcı ortama (dere, nehir, göl, deniz vb.) ulaşan atıksular ortamdaki öncelikle oksijen miktarını düşürerek bu ortamda yaşayan canlılara zarar vermekte ve bu da doğadaki dengelerin bozulmasına neden olmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu durum çevre yasaları ile kontrol altına alınmış ve arıtma tesislerinin kurulması zorunlu kılınmıştır. Evsel atıksular genellikle Biyolojik Arıtma Yöntemleri kullanılarak arıtılmaktadır. Biyolojik Arıtma Yöntemi; herhangi bir kimyasal madde kullanmaksızın atıksu içerisinde yetiştirilecek olan mikroorganizmalar sayesinde, kirliliğe sebebiyet veren maddelerin bertarafına dayanan bir arıtma şeklidir.

boşluk
Evsel Atıksu Arıtımı üzerine bazı uygulamalarımız