Anaerobik Perdeli Reaktör Geliştirilmesi

Anaerobik Perdeli Reaktör Geliştirilmesi ve Çeşitli Sektörlerde Denenmesi” adlı projemiz 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı tarafından desteklenmiştir.

Projenin amacı; düşük çamur üretimi, düşük nutrient ihtiyacı, düşük enerji gereksinimi, proses sonrası enerjiye dönüştürülebilir metan gazı açığa çıkması, uçucu toksik organiklerin havaya karışmaması, aerobik biyolojik arıtmaya oranla yüksek organik yüklemelere izin vermesi gibi avantajları olan Anaerobik Arıtma prosesinin en verimli reaktör tiplerinden olan Perdeli Reaktörün Türkiye'de yerli imkanlarla geliştirilmesidir.

Organik kirliliği yüksek atıksuların arıtılmasında; aerobik proseslere kıyasla, daha düşük enerji sarfiyatı ve düşük çamur üretimi nedeniyle, işletme giderleri daha düşük olan anaerobik proseslerin kullanılması oldukça avantajlıdır.

Anaerobik arıtmanın son ürünü olan metan gazı yüksek enerji potansiyeline (Normal Şartlar Altında 35,8 kJ/l) sahiptir ve ekonomik bir kazanç sağlamaktadır.

Anaerobik Biyolojik Arıtma Sistemi; Yüksek kirlilik konsantrasyonuna sahip endüstriyel atıkların arıtılmasında yüksek giderim performansı sağlamaktadır.

Ülkemizdeki anaerobik tesislerin büyük çoğu yabancı şirketler tarafından sağlanmakta olup, hem pahalı olmakta hem de bu konuda dışa bağımlı olmamıza neden olmaktadır. Önerilen proje ile yerli bir ürün geliştirilerek dışa bağımlılığımız ortadan kaldırılabilecektir.

Sistemin kapalı olması nedeniyle çevre koku bakımından rahatsız edilmez.

Maliyeti yüksek, dikkatli bakım gerektiren havalandırma ekipmanlarına ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca yine bu havalandırma ekipmanları için harcanan elektrik enerjisinden tasarruf edilmesini sağlar.

Aerobik proseslere kıyasla daha düşük nutrient (azot ve fosfor) gereksinimine ihtiyaç duyar.

Önerilen proje ile dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan yukarı akışlı anaerobik çamur battaniyeli (UASB) reaktörlerinin dezavantajlarını büyük ölçüde elimine edecek ve daha iyi performans elde edilebilecek anaerobik perdeli reaktör yerli imkânlarla özgün olarak geliştirilmiş ve pilot ölçekli reaktör imalatı yapılarak denenmektedir.

Bu projede; işletimi kolay, performansı yüksek ve Türkiye'de kullanımı az olan Anaerobik Perdeli Reaktör (ABR) Sisteminin tasarlanması, taşınabilir büyüklükte pilot ölçekli reaktör üretimin yapılması ve çeşitli sektörlerde kurularak sistem deneme testlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Ülkemizde gerek yetersiz bilgiden ve gerekse tecrübesizlikten dolayı anaerobik arıtım yaygın bir şekilde kullanılmamaktadır. Dolayısıyla bu projenin gerekçelerinden biri anaerobik arıtımın ülkemizde yaygınlaştırılmaya çalışılmasıdır.

Anaerobik Perdeli Reaktör Geliştirilmesi ve Çeşitli Sektörlerde Denenmesi projesi ile Yeditepe Arıtma, müşterilerine en uygun mühendislik çözümlerini, en ekonomik kurulum ve işletme maliyetleriyle sunabilmek adına önemli bir adım atılmış olacaktır.

Projeden öğrendiklerimiz;

 1. Organik kirliliği yüksek atıksuların arıtılmasında; aerobik proseslere kıyasla, daha düşük enerji sarfiyatı ve düşük çamur üretimi nedeniyle, işletme giderleri daha düşük olan anaerobik proseslerin kullanılması oldukça avantajlıdır.
 2. Anaerobik arıtmanın son ürünü olan metan gazı yüksek enerji potansiyeline (Normal Şartlar Altında 35,8 kJ/l) sahiptir ve ekonomik bir kazanç sağlamaktadır.
 3. Anaerobik Biyolojik Arıtma Sistemi; Yüksek kirlilik konsantrasyonuna sahip endüstriyel atıkların arıtılmasında yüksek giderim performansı sağlamaktadır.
 4. Ülkemizdeki anaerobik tesislerin büyük çoğu yabancı şirketler tarafından sağlanmakta olup, hem pahalı olmakta hem de bu konuda dışa bağımlı olmamıza neden olmaktadır. Önerilen proje ile yerli bir ürün geliştirilerek dışa bağımlılığımız ortadan kaldırılabilecektir.
 5. Sistemin kapalı olması nedeniyle çevre koku bakımından rahatsız edilmez.
 6. Maliyeti yüksek, dikkatli bakım gerektiren havalandırma ekipmanlarına ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca yine bu havalandırma ekipmanları için harcanan elektrik enerjisinden tasarruf edilmesini sağlar.
 7. Aerobik proseslere kıyasla daha düşük nutrient (azot ve fosfor) gereksinimine ihtiyaç duyar.
 8. Önerilen proje ile dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan yukarı akışlı anaerobik çamur battaniyeli (UASB) reaktörlerinin dezavantajlarını büyük ölçüde elimine edecek ve daha iyi performans elde edilebilecek anaerobik perdeli reaktör yerli imkânlarla özgün olarak geliştirilmiş ve pilot ölçekli reaktör imalatı yapılarak denenmektedir.
 9. Bu projede; işletimi kolay, performansı yüksek ve Türkiye'de kullanımı az olan Anaerobik Perdeli Reaktör (ABR) Sisteminin tasarlanması, taşınabilir büyüklükte pilot ölçekli reaktör üretimin yapılması ve çeşitli sektörlerde kurularak sistem deneme testlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
 10. Ülkemizde gerek yetersiz bilgiden ve gerekse tecrübesizlikten dolayı anaerobik arıtım yaygın bir şekilde kullanılmamaktadır. Dolayısıyla bu projenin gerekçelerinden biri anaerobik arıtımın ülkemizde yaygınlaştırılmaya çalışılmasıdır.
 11. Anaerobik Perdeli Reaktör Geliştirilmesi ve Çeşitli Sektörlerde Denenmesi projesi ile Yeditepe Arıtma, müşterilerine en uygun mühendislik çözümlerini, en ekonomik kurulum ve işletme maliyetleriyle sunabilmek adına önemli bir adım atılmış olacaktır.

Yüksek arıtma verimi amacıyla hazırlanmış olan Projemiz, Aralık 2013 sonunda başarıyla tamamlanmıştır.