’Evsel Atıksu Arıtımı Amacıyla Anoksik/Aerobik ve Anaerobik Membran Biyoreaktör Geliştirilmesi’

adlı projemiz 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenmektedir. Projemiz Haziran 2015 tarihinde tamamlanacaktır.


Ülkemiz membran teknolojileri konusunda tamamen dışa bağımlı olup, firmaların uygulama ve tasarım konusunda yeterli tecrübesi bulunmamaktadır.

Yeditepe Arıtma firması atıksu arıtımında dünyadaki çevre teknolojilerini takip ederek, hizmet verdiği projelerinde MBR sistemini uygulamayı hedeflemektedir. Firmamız için büyük bir yenilik olacak bu proje ile rakiplerinin önüne geçilerek pazar payı arttırılacaktır. Ayrıca, hem firmamız hem de ülkemiz adına yeni projelerin geliştirilmesine de yol açacaktır. Bu proje ile bilgi ve deneyimin artmasıyla birlikte evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılması için MBR geliştirilmesi yolunda çalışmalar yapılacaktır.

Projenin faydaları;

  1. MBR'lerin klasik sistemlere kıyasla en önemli avantajları yüksek kalitede yeniden kullanılabilir su üretebilmeleridir. Bu konuda Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesi ve özellikle uygulama konusunda gerekli tecrübenin kazanılmasında büyük fayda vardır. MBR çıkış sularının tarımda kullanılması bakımından değerlendirilmesi söz konusudur.
  2. Ayrıca, İstanbul'da büyük sitelerde oluşan atıksuların MBR ile arıtılarak yeşil alanların sulanması durumunda hem su hem de nütrient kazanımı söz konusu olacaktır.
  3. MBR prosesi ile ilgili ülkemizde yeterli teknik ve tecrübeli eleman olmaması ve MBR sistemlerindeki tıkanma gibi bazı problemlerin gerek otomasyon ve gerekse işletimi konularında yeterli tecrübenin olmaması nedeniyle, firmamızın bu projede elde edeceği know-how çok önemlidir.
  4. Evsel atıksu arıtımında kullanılmak üzere anoksik/aerobik ve anaerobik MBR geliştirilerek uzun zamanlı işletilecektir. Sistemler tam otomasyonlu olarak ticarileşecek duruma getirildikten sonra hizmet verilen kurumlarda farklılık yaratacaktır.
  5. Literatürde ilk defa düz tabaka membran ve hollow fibre membranlar düşük sıcaklıklarda işletilen gerçek ölçekli anaerobik MBR'de kıyaslanacaktır.
  6. MBR projesinin verimi, yatırım ve işletim maliyetlerinin klasik sistemlere göre avantajlı yönleri ortaya çıkacaktır.
  7. Tıkanmayı azaltacak işletme parametreleri, fiziksel ve kimyasal yıkama alternatifleri optimize edilerek tam otomasyonlu sistem tasarlanacaktır.
  8. Ülkemizde yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde arıtılmış atıksuların sulama suyu olarak geri kullanım kriterleri belirtilmiştir. Suyun geri kazanımını sağlayan en güvenli teknolojilerden biri MBR sistemidir.
  9. Önerilen projede hem nütrient gideren anoksik/aerobik MBR prosesi hem de oldukça yeni ve az enerji harcayan (hatta net enerji üreten) anaerobik MBR (AnMBR) sistemi geliştirilecektir.